MGA BENEPISYO NG PAGTATRABAHO SA VINFEN

Bilang isang nangungunang tagapagbigay ng serbisyong pangkalusugan at pantao, nag-aalok ang Vinfen ng komprehensibo, mapagkumpitensyang pakete ng benepisyo sa aming mga empleyado, gayundin ng iba't ibang pagkakataon sa pag-unlad ng propesyonal at tulong sa edukasyon.

Habang ang suweldo ay isang pangunahing bahagi ng kabayaran, ang mga empleyado ng Vinfen ay tumatanggap din ng isang komprehensibong pakete ng benepisyo na nagdaragdag ng malaking halaga sa iyong taunang suweldo. Ang aming package ng mga benepisyo ay idinisenyo upang mabigyan ka at ang iyong pamilya ng proteksyon sakaling magkaroon ng karamdaman, pinsala, at kapanganakan o pag-ampon ng isang bata, gayundin para tumulong sa iyong pagreretiro. Sa pagkilala na ang lahat ay nangangailangan ng pahinga upang makapagpahinga, makapagpahinga, at makapagpabata, nagbibigay kami ng maraming bayad na oras ng bakasyon. At, dahil sineseryoso namin ang iyong pag-unlad ng karera, nag-aalok din kami ng ilang pagkakataon para sa tulong na pang-edukasyon at pagsulong sa karera.

Ang mga sumusunod ay mga halimbawa ng ilan sa mga benepisyo na inaalok sa mga full-time na empleyado. Ang ilang mga benepisyo ay pro-rated at magagamit sa mga part-time na empleyado.

Kasama sa mga benepisyo ng empleyado ng Vinfen ang:

 • Mga Comprehensive na Planong Medikal, Dental, at Paningin
 • Tinukoy na Contribution Retirement Plan
 • 403(b) Tax-deferred Annuity Plan
 • 15 araw ng bakasyon taun-taon, na may 20 araw ng bakasyon pagkatapos ng 5 taon ng trabaho, at 25 araw pagkatapos ng 10 taon ng trabaho
 • 10 araw ng pagkakasakit taun-taon
 • 12 holiday taun-taon
 • 3 personal na araw taun-taon
 • Seguro sa Buhay at Aksidenteng Kamatayan at Pagkaputol
 • Pangmatagalan at Panandaliang Disability Insurance
 • Mga Makabagong Student Loan Forgiveness Programs
 • Mga Pagkakataon para sa mga CEU para sa mga Social Workers at Nurse
 • Mga Benepisyo sa Commuter
 • Mga Plano sa Paggastos sa Pangangalagang Pangkalusugan at Dependent Care
 • Employee Recognition Program
 • Propesyonal na Pag-unlad at Tulong na Pang-edukasyon
IStock 1150732846

Para sa karagdagang impormasyon sa aming mga benepisyo:

Sumali sa aming koponan sa pamamagitan ng pag-apply ngayon: